Študija primera:        DOM STAREJŠIH IN OSKRBOVANA STANOVANJA

Dokument v PDF obliki Objava v Moj Dom (Dnevnik, maj 2016)

Regija in leto vgradnje:     Šentjur, Slovenija (EU), 2016     

Področja vgradnje:

 • Varovana stanovanja, apartmaji in kuhinje
 • Poslovni in pomožni prostori
 • Elektro in komunikacijske omarice

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Granata BONPET

Primeri vgradnje:

 • Vgradnja v varovana stanovanja, kuhinje in skupne prostore.

    Ampula Bonpet - Dom starejših Šentjur (varovana stanovanja)  Ampula Bonpet Dom starejši Šentjur(skupni prostori)   Vgradnja ampul Bonpet v Dom starejsih Sentjur

 • Vgradnja v poslovne in pomožne prostore (pralnica in kuhinja).

Ampula Bonpet - Dom starejših Šentjur (kuhinja)          Ampula Bonpet - Dom starejših Šentjur    

 • Vgradnja v glavne elektro in komunikacijske omarice (strežniška oprema).

Ampula Bonpet - Dom starejših Šentjur (elektro omar)     Ampula v server sobi - Dom starejših Šentjur    Ampula Bonpet - Dom starejših Šentjur (komunikacijska omarica)    

 


Študija primera:        KOMERCIALNE PRALNICE IN INDUSTRIJSKE LIKALNICE

Dokument v PDF obliki

Regija in leto vgradnje:      NOVA ZELANDIJA, 2014/15    

Področja vgradnje:

 • Komercialne pralnice
 • Poslovni in pomožni prostoriIndustrijske likalnice
 • Elektro naprave

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Granata BONPET

Primeri vgradnje:

 • Vgradnja in postavite v komercialne pralnice.

Ampula Bonpet v pralnicah   Ampula Bonpet v pralnicah

 • Vgradnja v industrijske čistilnice in likalnice

   Ampula Bonpet v industrijskih likalnicah     Bonpet ampula v industrijskih čistilnicah


Študija primera:        KEMIČNA INDUSTRIJA IN NEVARNI ODPADKI

Dokument v PDF obliki

Regija in leto vgradnje:      Slovenija (EU), 2009    

Področja vgradnje:

 • Kemična industrija, skladišča in transport
 • Nevarni odpadki in EX zone
 • Elektro omarice in trafo postaje

Uporabljene rešitve :

 • Vgrajeni stabilni sistemi BONPET
 • Samodejna gasilna Ampula BONPET

Primeri vgradnje:

 • Vgradnja in postavitev vgrajenega stabilnega sistema

Bonpet stabilni sistemi   BONPET stabilni sistemi   

   

 


Študija primera:        STANOVANJSKI OBJEKTI IN HIŠE - V VAŠEM DOMU

Dokument v PDF

Regija in leto vgradnje:   EU, Slovenia (1999-2016)

Področja vgradnje:

 • Kuhinje
 • Pomožni prostori
 • Kurilnice

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Granata BONPET

Primeri vgradnje:

 • BONPET  rešitve v vašem domu: kuhinje, pomožni prostori, kurilnice

      

 


Študija primera:        PROIZVODNJA EL. ENERGIJE IN DISTRIBUCIJA, NAFTNA DISTRIBUCIJA

Dokument v PDF obliki

Regija in leto vgradnje:

EU: Maxen (Mercator Skupina), DARS, TET - TermoelektrarnaTrbovlje, Savske elektrarne Ljubljana, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Petrol, OWM
Rusija:  Gazprom, LUKOIL Company, MOL
Hrvaška:  Jadranski naftovod (Krk, Slavonski Brod, Sotin, Bosiljevo, Melnice), INA

Področja vgradnje:

 • Proizvodnja el.energije distribucija (transformatorske postaje)
 • Naftna industrija in distribucija

Uporabljene rešitve :

 • Vgrajeni stabilni sistemi BONPET
 • Samodejna gasilna Ampula BONPET

Primeri vgradnje:

 • Proizvodnja el.energije in distribucija (transformatorske postaje)

         

   

 •    Naftna industrija in distribucija

         


Študija primera:        PROIZVODNJA IN INDUSTRIJA

Dokument v PDF obliki

Referenčna podjetja:

ABRASIV Muta, GORENJE Velenje, KNAUF INSULATION Ajdovščina, JERA MIX begunje pri Cerknici, RUT Grahovo ob Bači, LAFARGE CEMENT Trbovlje, ARCONT Gornja Radgona, HOTEL IN IGRALNICA Sežana, KOLEKTOR KOLING Kočevje, SEL Medvode, SKUPINA VIATOR&VEKTOR Ljubljana, KOMEL Hoče, OMV Vrtojba, KEMIS Radomlje, bencinski servisi MAXEN, UNIOR Zreče, DARS Ljubljana, TET Trbovlje, JADRANSKI NAFTOVOD Melnice, JADRANSKI NAFTOVOD Bosiljevo, HOTEL NATUR Rogla, GOSPODARSKA ZBORNICA Ljubljana, GEBERIT Ruše

Področja vgradnje:

 • Proizvodni in pomožni prostori
 • Industrijske naprave in stroji 
 • Transformatorske postaje, stikališča in kotlovnice 
 • Elektro in komunikacijske omarice

Uporabljene rešitve:

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Vgrajeni stabilni sistemi 
 • Mini stabilni sistemi


Samodejne gasilne ampule BONPET – sistemske rešitve za vaš posel

Samodejna gasilna ampula BONPET je najučinkovitejše gasilno sredstvo za gašenje začetnih požarov ter požarno zaščito manjših zaprtih prostorov brez stalne prisotnosti ljudi. Je tudi gasilni aparat estetskega izgleda. Nepogrešljiva je na vseh mestih, kjer predvidevate, da bo ob izbruhu požara temperatura najhitreje narasla (npr. na stropu ali zidu, najbližje mestu potencialnemu izbruhu požara).

Najboljši učinek samodejnega gašenja požara razreda A je dosežen takrat, ko vsaka ampula pokriva približno 8m3 površine s tem, da je nameščena v bližini (nad) potencialnim mestom izvora požara. Primerna je za gašenje vseh požarov razreda A, B in F. Življenjska doba izdelka je 10 let in ne potrebuje dodatnega vzdrževanja.

Skratka brez lažnih alarmov ter brez dodatne škode in vpliva na ljudi ali okolje.

Vgrajeni stabilni sistemi BONPET

Enostaven in zanesljiv način za zaščito premoženja pri večjih, odprtih in požarno močneje ogroženih površinah.

Vgrajeni gasilni sistem na tekoče gasilno sredstvo Bonpet projektiramo kot conski vgrajeni gasilni sistem za gašenje. Naprava je namenjena gašenju požarov razreda A, B in F. Vgrajeni gasilni sistem Bonpet poleg samodejnega delovanja omogoča tudi ročno aktiviranje gašenja. Sistem je primeren za požarno varovanje lakirnic, transformatorjev (zunanje in notranje), hidravličnih agregatov, strojev za preoblikovanje plastike (stroji za vakumiranje), skladišč vnetljivih tekočin, v lesnopredelovalni industriji (filtri itd.), skladišč, predorov (v preizkušanju), idr.

Primeri vgradnje:

 • Vgradnja in postavitve stabilnega sistema.

Vgrajeni stabilni sistemi Bonpet 1         Vgrajeni stabilni sistemi Bonpet

 • Vgradnja ampul v elektro, razdelilne in komunikacijske omarice.

Ampula Bonpet - elektro omara    Ampula Bonpet - elektro omarica 2    Ampula bonpet - elektro omarica 3

 • Vgradnja ampul v poslovne in pomožne prostore.

Ampula Bonpet - poslovni prostori    Ampula Bonpet - poslovni prostori 2    Ampula Bonpet - poslovni prostori 3


Študija primera:        ZDRAVSTVENI DOMOVI IN BOLNIŠNICE

Dokument v PDF obliki

Regija in leto vgradnje:     Slovenija (EU), 2016     

Področja vgradnje:

 • Laboratoriji
 • Zobna protetika
 • Pomožni poslovni prostori
 • Strežniške sobe

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Granata BONPET

Primeri vgradnje:

 • Bonpet rešitve v zdravstvenih domovih, bolnicah in zobnih ambulantah.

           


Študija primera:        VOZILA IN JAVNI TRANSPORT

Dokument v PDF obliki

Regija in leto vgradnje:     Slovenija, Grčija, Hrvaška, Srbija, BIH  

Področja vgradnje:

 • Avtobusi in osebna vozila
 • Tovorna vozila
 • Plovila in Čolni

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Mini stabilni sistem BONPET

Primeri vgradnje:

 • Vozila in javni transport.

        Bonpet - transport 1  Bonpet - transport 2   Bonpet - transpor 3


Študija primera:        ŠOLE IN JAVNE USTANOVE

Dokument v PDF

Regija in leto vgradnje:   EU, Slovenia 2017

Področja vgradnje:

 • Učilnice za gospodinstvo in uhinje
 • Skupni in pomožni prostori
 • Elektro in komunikacijske omarice
 • Kurilnice

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Granata BONPET
 • Gasilni sprej Bonpet
 • Gasilnik 2L BONPET

Primeri vgradnje:

 • BONPET  rešitve v vaši šoli

Šola skupni prostori Gasilnik Bonpet v šolski kuhinji Ampula v učilnici šole    


Študija primera:        TELEKOMUNIKACIJE IN IT OPREMA

Dokument v PDF

Regija in leto vgradnje: Slovenia, Rusija, Hrvaška, BIH, Danska

Področja vgradnje:

 • GSM postaje
 • Server sobe
 • Komunikacijske omarice

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET

Primeri vgradnje:

 Telekomunikacije in zaščita Telekomunikacije in požarna zaščita     


Študija primera:        TISKARSKA IN PAPIRNA DEJAVNOST

Dokument v PDF

Regija in leto vgradnje:  PARTER GRAF, d.o.o., Slovenia (EU) 2017

Področja vgradnje:

 • Strojnica dvigala
 • Skupni in pomožni prostori (kompresorske postaje)
 • Elektro in komunikacijske omarice
 • Kurilnica

Uporabljene rešitve :

 • Samodejna gasilna Ampula BONPET
 • Gasilnik BONPET

Primeri vgradnje:

 • BONPET  rešitve v papirni in tiskarski industriji

bonpet ampula v strojnici dvigala bonpet ampula v kurilnici bonper ampula v elektro omarici    


 

Case Study:               New cases coming soon ...