TEKOČINA BONPET-VODNA RAZTOPINA
ANORGANSKIH SOLI IN ORGANSKIH SPOJIN

Izdelana po formuli, ki izstopa po svoji edinstvenosti.Tekočina Bonpet je vodna raztopina anorganskih soli in organskih spojin. Pri stiku vodne raztopine z ognjem se energija ognja porabi za ogrevanje in izparevanje vode ter za endotermni razpad dodatkov, dodanih v gasilu.

Endotermna reakcija in sproščanje plinov ogenj dušijo na površini gorenja.

Sestava tekočine Bonpet povzroča pri stiku z vročo površino zaradi vode hiter prenos toplote na kemični del, ki endotermno razpada na pline, ki zavirajo dostop kisika do površine in tako preprečujejo gorenje (CO2, N2). Pri delovanju tekočine Bonpet prihaja do endotermne reakcije in sproščanja plinov, ki ogenj dušijo direktno na površini gorenja (intenzivno hlajenje površine in cca. 60-kratna prostornina plinov glede na velikost kapljice) in zato so potrebne količine, ki ogenj uspešno pogasijo, relativno majhne v primerjavi z drugimi postopki.

Primerjava s plinskim gašenjem

Delovanje tekočine Bonpet lahko po učinku gašenja primerjamo s plinskimi gašenji, vendar s sredstvom Bonpet ni potrebno zapolniti celotnega prostora, temveč samo nekajmilimetrsko plast nad gorečo površino. Tekočina Bonpet pri svojem endotermnem razpadu z goreče površine pobere nekaj 10 krat več energije kot jo plin. Če pri gašenju s plinom, plin prehitro odteče, pride do ponovnega vžiga, kar se v primeru uporabe tekočine Bonpet ne zgodi.

Primerjava z vodnim gašenjem

V primerjavi gašenja tekočine Bonpet z vodo lahko ugotovimo, da je poraba vode za enak učinek gašenja nekajkrat večja, predvsem zaradi manj učinkovitega gašenja navpičnih površin. Po opravljenih primerjalnih gašenjih standardnega A požara s 6 % vodno raztopino tekočine Bonpet pri enakem načinu gašenja porabimo do 20-krat manj gasilnega sredstva v primerjavi z vodo. To pa pomeni tudi ustrezno manjšo posredno škodo na predmetih, ki jih ogenj ni poškodoval.

Tekočina, ki preprečuje ponovni vžig površine

Nerazpadli dodatki, ki ostanejo na površini po pogasitvi požara, pri ponovnem dvigu temperature endotermno razpadajo in hladijo površino. Sproščajo se plini, ki preprečujejo dostop kisiku in na ta način je preprečen ponovni vžig površine.

Testi gašenja so pokazali:

Pri testih gašenja standardnih požarov so rezultati pokazali, da je za učinkovito gašenje požarov različnih razredov potrebna relativno majhna količina tekočine Bonpet. Potrebno je uskladiti le primerno dinamiko dovajanja tekočine, ki je odvisna od vrste – razreda požara oz. intenzitete gorenja. Preizkuse smo opravljali v lastni režiji in na osnovi lastnih dognanj o učinkovitosti gasila ter po zahtevah preizkuševalcev.