"MINI" STABILNI SISTEM

Samodejno, učinkovito in enostavno gašenje požarov v kuhinjah in v manjših požarno ogroženih območjih.
"Mini" stabilni sistem je primeren za gašenje požarov v prostorih tipa A, B in F z velikim učinkom gašenja pri majhni količini tekočine BONPET.

Prednosti

 • Ni lažnih alarmov, sistem se aktivira samo ob porastu temperature.
 • Pri gašenju ne povzroča dodatne škode, ostanek tekočine lahko pobrišete.
 • Vsebuje okolju prijazno gasilno sredstvo.
 • Slovenski izdelek.
 • Neomejena življenjska doba oz. 1-letna garancija.
 • Edini strošek vzdrževanja je menjava tekočine.
 • Gašenje brez tesnenja prostorov (v primerjavi z gasilnim sredstvom CO2).
 • Začetek gašenja ni pogojen z evakuacijo delavcev.
 • Na zaščitni površini se tvori zaščitni sloj, ki preprečuje ponovni vžig.
 • Vzdrževanje je tehnično nezahtevno.
 • Neomejene možnosti za zaznavo in posledično gašenje požara v začetni fazi razvoja.
 • Enostavna instalacija upogljive cevi za detekcijo požara; požar lahko zaznamo na vseh mestih z visoko stopnjo ogroženosti, kot tudi na nedostopnih lokacijah.
 • Na zaznavo požara ne more vplivati noben zunanji dejavnik, kot so tresljaji, udarci, visoke koncentracije olja, masti in prahu.
 • Na zaznavo požara, aktivacijo sistema in delovanje gašenja ne moreta vplivati ne vir ne napetost.

Način delovanja

Princip delovanja temelji na posebni cevi, ki deluje kot toplotni senzor. Cev je upogljiva in elastična in se lahko instalira po vsej opremi, ki jo požarno varujemo. Na eni strani je cev priključena na posebni ventil z zaklopko, na drugi strani pa na ročni aktivator. Cev je pod pritiskom 18 bar, premer cevi je 6 mm, cev se deformira in aktivira pri temperaturi 160–180° C. V primeru požara zaradi povečane temperature in delovanja plamena na cev le-ta poči in tako pride do padca tlaka v cevi in delovanje na zaklopko, s čimer se aktivira avtomatsko gašenje.

Tehnične karakteristike

Prostornina rezervoarja 6 l: največ 5 šob, razdalja med šobami največ 80 cm, skupna dolžina cevovoda največ 4 m.
Prostornina rezervoarja 9 l: največ 7 šob, razdalja med šobami največ 80 cm, skupna dolžina cevovoda največ 6 m.
Prostornina rezervoarja 12 l: največ 9 šob, razdalja med šobami največ 80 cm, skupna dolžina cevovoda največ 8 m.

Rezervoar mora biti pod tlakom 16 bar (pri temperaturi 20 °C).
Delovna temperatura sistema je od 0 °C do 60 °C.
Potisni plin je dušik (N2).

Razvod in šobe morajo biti nad kuhinjskimi bloki in v odvodnem kanalu. Razvode in dimenzije ter lokacije mora potrditi pooblaščeni inženir.

Možnost ročne aktivacije gašenja

Gašenje se aktivira ročno s pomočjo aktivacijske tipke na koncu upogljive cevi za zaznavo požara. Sestavni del tipke je tudi adapter z manometrom, ki nadzoruje tlak za začetno delovanje.

Cevovod

Za rezervoarjem se nahaja ventil DN15 in za njim cevovod iz bakra ali pocinkanega železa ali nerjavečega jekla zaradi možnosti delovanja v odprtih in zaprtih prostorih. Cevi morajo biti preizkušene s tlačnim preizkusom 20 bar.