Uspešno pogašeni požari

Zaščiteni pred požari tudi brez vaše prisotnosti

Uspešno pogašeni požari z AMPULO

Uspešno pogašeni požari z VGRAJENIM GASILNIM SISTEMOM