VGRAJENI GASILNI SISTEM BONPET

Enostaven, zanesljiv in nezahteven način za zaščito premoženja pri večjih, odprtih in požarno močneje ogroženih površinah.

20-letna
življenjska doba,


1 leto garancije
Uporaba vgs

Vgrajeni gasilni sistem na tekoče gasilno sredstvo Bonpet projektiramo kot conski vgrajeni gasilni sistem za gašenje, uporablja pa se v zaprtih prostorih. Naprava je namenjena gašenju požarov razreda A, B in F. Vgrajeni gasilni sistem Bonpet poleg samodejnega delovanja omogoča tudi ročno aktiviranje gašenja. Sistem je primeren za požarno varovanje lakirnic, transformatorjev (zunanje in notranje), hidravličnih agregatov, strojev za preoblikovanje plastike (stroji za vakumiranje), skladišč vnetljivih tekočin, v lesnopredelovalni industriji (filtri itd.), skladišč, predorov (v preizkušanju), idr.

Prednosti

 • Tekočina Bonpet ne povzroča dodatne škode, ostanek tekočine lahko pobrišete.
 • Gasilna tekočina Bonpet je ljudem in okolju prijazna.
 • Ob rednem vzdrževanju - neomejena življenjska doba.
 • Stroške vzdrževanja določimo s pogodbo.
 • Slovenski izdelek.
 • Brezplačno svetovanje in ogled.

Način delovanja

Princip delovanja je gašenje z razprševanjem gasila. Ob tem upoštevamo postavitev cevovodov in razmeščanje šob kot pri sistemu za razprševanje vode, razlika je samo v količini gasil. Razprševanje vode ima predvsem nalogo, da omogoči posredovanje gasilcev, zato ima po normativu zahtevano tudi daljši čas razprševanja. Razprševanje gasilne tekočine Bonpet pa ima za glavno nalogo pogasitev požara, zaradi njene učinkovitosti pa zadošča bistveno krajši čas razprševanja tekočine (do 20 sekund) in ni potrebno zalivanje, kot pri vodi. Zaradi izrednih sposobnosti gašenja se zato v rezervoarju (po izračunu glede na površino gašenja) nahaja presenetljivo majhna količina gasilne tekočine Bonpet.

Dušik kot potisni plin gasilne tekočine preko pripravne grupe na jeklenki, tlačnega stikala in elektromagnetnega ventila ustvari tlak v rezervoarju z gasilno tekočino Bonpet. Izpust gasilne tekočine Bonpet v sistem cevovoda pa poteka preko avtomatiziranega krogelnega ventila. Ta ventil s pnevmatskim pogonom se odpira s signalom iz naprave za javljanje požara in s tem omogoči pretok gasilni tekočini do šob v coni gašenja, kjer je prišlo do odkritja požara.

Oprema

Vgrajena gasilna naprava je sestavljena iz elementov strojne in elektro opreme in se uvršča med nizkotlačne sisteme z delovnim tlakom gašenja do 5 bar, kar pomeni, da se za postavitev sistema cevovodov uporabljajo cevi in cevni priključki z nizkim preizkusnim tlakom 7,5 bar (vodovodna instalacija).

Načrtovanje

Načrtovanje vgrajenega gasilnega sistema Bonpet poteka na osnovi ogleda in načrtov prostorov s tehnološko opremo. Ob upoštevanju veljavnih pravnikov s področja sistemov aktivne požarne zaščite izdelamo projektno dokumentacijo. Osnova za izdelavo projekta je določitev števila con gašenja glede na razmestitev naprav ali materialov v prostorih. Na podlagi definiranja con izračunamo potrebne količine gasilne tekočine Bonpet. Največja izračunana potrebna količina gasilne tekočine Bonpet na eno cono je osnova za izbiro velikosti rezervoarja gasilne tekočine Bonpet. S količino gasilne tekočine v rezervoarju oziroma s prostornino rezervoarja je pogojena tudi velikost modula, v katerem se nahajajo elementi naprave z rezervoarjem.

Postopek postavitve sistema

V sklopu postavitve vgrajene gasilne naprave se pripravi oz. opravi:

 • projektno dokumentacijo,
 • montažo,
 • tlačni preizkus sistema,
 • polnjenje z gasilno tekočino Bonpet,
 • pregled naprave s strani pooblaščenega podjetja za pregled sistemov aktivne požarne zaščite,
 • šolanje delavcev za upravljanje z vgrajeno gasilno napravo (določi investitor),
 • predajo sistema z dokumentacijo investitorju.

Certifikati in testiranja

V Sloveniji je tekočina preizkušena na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani (P 653/99-530-2: gašenje požara olja v kuhinji, P 651/99-530-1: gašenje požara vnetljivih tekočin).

Ministrstvo RS za obrambo je leta 2001 izdalo Tehnično soglasje št. URSZR GS 01 02 02 00. 

Reference

ABRASIV Muta, GORENJE Velenje, KNAUF INSULATION Ajdovščina, JERA MIX begunje pri Cerknici, RUT Grahovo ob Bači, LAFARGE CEMENT Trbovlje, ARCONT Gornja Radgona, HOTEL IN IGRALNICA Sežana, KOLEKTOR KOLING Kočevje, SEL Medvode, SKUPINA VIATOR&VEKTOR Ljubljana, KOMEL Hoče, OMV Vrtojba, KEMIS Radomlje, bencinski servisi MAXEN, UNIOR Zreče, DARS Ljubljana, TET Trbovlje, JADRANSKI NAFTOVOD Melnice, JADRANSKI NAFTOVOD Bosiljevo, idr.

Uspešno pogašeni požari